Η τιμολόγηση των υπηρεσιών μας είναι φιλική και προσανατολίζεται κυρίως  στη στήριξη του κλάδου σε εποχή κρίσης και στον υπερπολλαπλασιασμό του οφέλους του ξενοδόχου.